Streeckerij de Betuwe

Het is 2009 en ik ben met een studiereis in Los Angeles beland bij BRC Imagination Arts. Daar ben ik op het idee gekomen om een fruit attractie te gaan opzetten voor de Betuwe. Uiteindelijk is dat in de ‘volksmond’ Fruitrijk gaan heten. Een concept die samen met BRC Imagination Arts is gemaakt. In 2012 meldde de Betuwse Fruithandelaar en teler Aart Blom zich bij mij om het concept samen te gaan ontwikkelen onder de naam Streeckerij de Betuwe.
Streeckerij de Betuwe is uiteindelijk een concept geworden rondom de streekproducten, zoals die voorkomen uit de schijf van 5. Onderdeel van het concept is dat de toeleveranciers van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten uit de korte keten keten komen. Pijlers van het concept zijn Retail, Gastronomie, Attracties, Evenementen en Verblijf. De ondernemer is bij het gehele traject begeleid tot aan de goedkeuring van de wijziging bestemmingsplan. In november 2020 volgt een besluit van de gemeente, waar de Streeckerij De Betuwe komt, vallen.

Streeckerij op meerdere locaties?
De afgelopen jaren is er gesprekken met verschillende gebieden. in Nederland om het concept van de Streeckerij ook hier ten uitvoer te brengen. Er zijn een aantal locaties in beeld waarbij altijd wordt gezocht naar locale ondernemers en investeerders die mee willen participeren. Elke project staat immers bij gratie van de participatie uit het gebied.

Wat is de korte keten?
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.

Categories:

Comments are closed