RBT de Langstraat

De gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben mij gevraagd om een advies ten aanzien van de organisatiestructuur voor de gebiedsmarketing van De Langstraat.
Daarbij is uitgegaan van de huidige structuur aan uitvoeringsorganisaties en voortgeborduurd op de reeds vastgestelde marketingstrategie. Het resultaat van de rapportage bevat de bevindingen van het traject en de uiteindelijke adviezen.

De opdracht omvatte een advies in de vorm van een omschrijving van de nieuwe samenwerking of organisatie en de organisatiestructuur, voorzien van een organigram en functiebeschrijvingen. Deze omschrijving moesten antwoord geven op de vragen:
  Wat is de missie, visie en doelstelling?
  Wie zijn de doelgroepen?
  Welke taken worden hier ondergebracht?
  Kan elke gemeente andere diensten afnemen (cafetariamodel)?
  Welke rechtsvorm en ‘formule’ past hier het beste bij?
  Eén organisatie in plaats van huidige of naast de huidige organisaties?
  Wat is de plaats van de organisatie t.o.v. overheid, ondernemers etc.?
  Welke kwaliteiten en personeel (FTE/vrijwillig of betaald) zijn nodig?
  Hoe moet de organisatie fysiek ingericht worden (backoffice/informatiepunten)?
De omschrijving moet een globale begroting met een dekkingsvoorstel bevatten met:
 Subsidies (op basis van cafetariamodel)
 Eigen verdienste
Om deze vragen te beantwoorden zijn enerzijds de wensen en behoeften van relevante stakeholders geïnventariseerd.
Uiteindelijk is het advies in praktijk gebracht en is de organisatie RBT de Langstraat van start gegaan.

Dit advies rapport is samen opgesteld met Brederode Advies.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *